❸ Szövegek ||
Találatok száma |
Megjelenítés:
Hiedelemelbeszélések
Korszak |
Bíróság |
Eset |
Pertípus |
Irattípus |
Irat nyelve |
Feltáró személy |
Lelőhely|
Jelzet |
Perkiadás |
Irodalom |
Teljes szöveg |
Keltezés helye |
Időcsúszka |